NRK Meny

Seier ja til åtte oppdrettsanlegg

Fylkesmannen seier ja til åtte oppdrettsanlegg som har søkt om nye eller utvida utsleppsløyve for akvakulturverksemd i sjø eller på land. I sommar har Fylkesmannen handsama fleire søknadar om utsleppsløyve. For to av desse fann Fylkesmannen moglege konfliktar med naturmangfald som gjer at dei har gjeve råd til fylkeskommunen om likevel å sei nei etter akvakulturlova.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå