NRK Meny

Seier ja til åtte oppdrettsanlegg

Fylkesmannen seier ja til åtte oppdrettsanlegg som har søkt om nye eller utvida utsleppsløyve for akvakulturverksemd i sjø eller på land. I sommar har Fylkesmannen handsama fleire søknadar om utsleppsløyve. For to av desse fann Fylkesmannen moglege konfliktar med naturmangfald som gjer at dei har gjeve råd til fylkeskommunen om likevel å sei nei etter akvakulturlova.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.