NRK Meny

Seier ja til åtte oppdrettsanlegg

Fylkesmannen seier ja til åtte oppdrettsanlegg som har søkt om nye eller utvida utsleppsløyve for akvakulturverksemd i sjø eller på land. I sommar har Fylkesmannen handsama fleire søknadar om utsleppsløyve. For to av desse fann Fylkesmannen moglege konfliktar med naturmangfald som gjer at dei har gjeve råd til fylkeskommunen om likevel å sei nei etter akvakulturlova.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.