NRK Meny
Normal

Satsing på kortreist mat gav pris

Matstova AS er tildelt Innovasjon Norge Sogn og Fjordane sin Bedriftsutviklingspris for landbruket for 2017.

Matstova AS og Jenny Følling

PRISVINNARAR: Fylkesordførar Jenny Følling overrekte prisen til Merethe Guddal (f.v.), grunnleggjar Ruth Guddal og Frank Guddal. Til høgre fylkestingsrepresentant Jakob André Sandal (SV).

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Innovasjon Norge meiner Matstova på Fosnes i Oppstryn er eit føregangsdøme når det gjeld utvikling og satsing på kortreist mat.

Matstova AS

MATSTOVA: Bedrifta har i dag vakse til 16 tilsette.

– Prisvinnaren har vokse mykje dei siste åra og har vorte ein betydeleg arbeidsplass lokalt, der neste generasjon i familien no har overteke og vidarefører det som grunnleggjaren, Ruth Guddal, har bygd opp, skriv direktør Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane, Halvor Flatland.

Sauebonde

Bedrifta har i dag 16 tilsette fordelt på ni årsverk.

– Ruth Guddal har, med utgangspunkt i ein gard med sauehald, over mange år bygd opp eit spennande bakeri som tilleggsnæring til garden, med produksjons- og serveringsverksemd, skriv Flatland.

Prisen er på 50.000 kroner over delt ut under opninga av fylkestinget i Florø i dag.

Trafikkpris til Årdal

Trafikktryggleikspris på fylkestinget til Årdal. Jenny Følling, Aleksander Øren Heen, Noralv Distad

TRAFIKKSIKKER: Kommunestyrerepresentant Aleksander Øren Heen tok imot prisen på vegner av Årdal kommune. Prisen vart overrekt av fylkesordførar Jenny Følling og leiar i trafikktryggingsutvalet, Noralv Distad.

Foto: Birthe Johanne Fredheim Finstad

Den andre prisen som vert delt ut i dag er trafikktryggingsprisen til fylkeskommunen. Som første kommune i fylket vart Årdal kommune godkjent som såkalla trafikksikker kommune i juni.

– Å bli godkjent som Trafikksikker kommune betyr ikkje at det ikkje lenger vil skje trafikkulukker, men godkjenninga er eit kvalitetsstempel for godt, målbevisst og samordna arbeid med trafikktryggleik, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

– Eg håpar at godkjenninga av Årdal kommune som trafikksikker kommune og tildelinga av årets trafikktryggingspris kan vere til inspirasjon for andre kommunar i arbeidet med trafikktrygging, seier leiar av trafikktryggingsutvalet, Noralv Distad (H).

Prisen er ein sjekk på 25.000 kroner.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.