Satsar på tang og tare

Firda Seafood vil gro tang og tare i Gulen, skriv porten.no. No har dei søkt fylkeskommunen om løyve til akvakultur av andre artar enn laks, aure og regnbogeaure. Firda Seafood vil bruke oppdrettsanlegg der det no er ledig kapasitet.

Tang og tare
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX