NRK Meny
Normal

Samlar seg for Krisesenteret

Høgre, Venstre og Framstegspartiet vil gje 100.000 kroner til Krisesenteret i fylket.

Noralv Distad, Marit Barsnes Krogsæter og Frank Willy Djuvik

TRIO: Noralv Distad, Marit Barsnes Krogsæter og Frank Willy Djuvik samlar krefter for å få fylkestinget til å løyve 100.000 kroner til Krisesenteret i Florø.

Foto: Fotomontasje

Den ikkje-sosialistiske opposisjonen føreslår dette framfor dagens budsjettdebatt i fylkestinget.

Fylkeskommunen valde å gje same sum i fjor, men først etter at ein hadde føreslått å kutte støtten til Krisesenteret .

– Vi tykkjer det er rett at fylkestinget også i år yter ei slik løyving. Krisesenteret spelar ein viktig funksjon for dei som treng hjelp og støtte i kritiske situasjonar, seier gruppeleiar for Høgre, Noralv Distad.

– Ein viktig jobb

Krisesenteret i Sogn og Fjordane vart etablert i 1985 og er ei privat stifting som blir finansiert av staten og kommunane i fylket. Senteret er lokalisert til Florø og har 12 tilsette.

Føremålet med senteret er mellom anna å hjelpe kvinner og born som har vore utsette for fysisk og eller psykisk mishandling. Tilbodet skal vere eit lågterskeltilbod som er ope heile døgnet.

– Dei gjer ein veldig god jobb og har ikkje for mykje midlar å jobbe med. Krisesenteret tek seg av dei svakaste av dei svake, og difor tykkjer vi det er viktig å støtte dei. Det er ikkje berre mishandla kvinner som er innom krisesenteret, men også ein god del born, seier gruppeleiar for Venstre, Marit Barsnes Krogsæter.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.