Samla om nei til oljeleiting

Fiskerinæringa, Fiskeridirektoratet, SFT og Havforskingsinstituttet er samla i kravet om nei til oljeleiting i fleire havområde.

- Alle vi var samde om nei til oljeliting i havområda ved Runde i Møre og Romsdal, i Lofoten og Vesterålen, seier leiar i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Nils Myklebust, etter eit møte i Trondheim nyleg.

Overraska

Ti ordførarar nordpå driv no aktiv lobbyverksemd for å hindre at havområda ved Lofoten og Vesterålen blir varig stengt for oljeleiting, og Myklebust er overraska.

- Vi undrar oss over at dei er positive til oljeleiting, fordi eit samla fagmiljø kjem med krystallklåre åtvaringar. Vi har rett og slett ikkje råd til å ta sjansen, seier Myklebust.

Utrygg

For kort tid sidan var oljeminister Odd Roger Enoksen i fylke og lova å vurdere desse sensitive områda ein gong til, men Myklebust er ikkje trygg på utfallet.

- Eg håpar liekevel at vi tek det ansvaret vi har som nasjon, seier Myklebust.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.