Samla om nei til oljeleiting

Fiskerinæringa, Fiskeridirektoratet, SFT og Havforskingsinstituttet er samla i kravet om nei til oljeleiting i fleire havområde.

- Alle vi var samde om nei til oljeliting i havområda ved Runde i Møre og Romsdal, i Lofoten og Vesterålen, seier leiar i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Nils Myklebust, etter eit møte i Trondheim nyleg.

Overraska

Ti ordførarar nordpå driv no aktiv lobbyverksemd for å hindre at havområda ved Lofoten og Vesterålen blir varig stengt for oljeleiting, og Myklebust er overraska.

- Vi undrar oss over at dei er positive til oljeleiting, fordi eit samla fagmiljø kjem med krystallklåre åtvaringar. Vi har rett og slett ikkje råd til å ta sjansen, seier Myklebust.

Utrygg

For kort tid sidan var oljeminister Odd Roger Enoksen i fylke og lova å vurdere desse sensitive områda ein gong til, men Myklebust er ikkje trygg på utfallet.

- Eg håpar liekevel at vi tek det ansvaret vi har som nasjon, seier Myklebust.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.