NRK Meny

Samanslåinga er vedteken

Fylkestinget i Sogn og Fjordane har i ettermiddag vedteke å slå seg saman med Hordaland. Fylkesordførar Jenny Følling seier det var ein kjensleladd debatt som førde fram til vedtaket. – Dette er ei sak som er både viktig og vanskeleg for folk. Vi legg intensjonsplanen som er framforhandla til grunn, men vi krev at statlege oppgåver blir flytta til ein ny region.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.