NRK Meny

Samanslåinga er vedteken

Fylkestinget i Sogn og Fjordane har i ettermiddag vedteke å slå seg saman med Hordaland. Fylkesordførar Jenny Følling seier det var ein kjensleladd debatt som førde fram til vedtaket. – Dette er ei sak som er både viktig og vanskeleg for folk. Vi legg intensjonsplanen som er framforhandla til grunn, men vi krev at statlege oppgåver blir flytta til ein ny region.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.