NRK Meny

Sal til Kina gir 100 millionar

Salet av 40 prosent av aksjane i Brødrene Aa frigir nær 100 millionar kroner til Hyen-verftet. Det skriv Dagens Næringsliv. Ifølgje avisa er familiebedrifta i Hyen verdsett til 300 millionar kroner i transaksjonen der det Hong Kong-baserte Chu Kong Shipping Enterprises kjøpte 40 prosent av aksjane i Brødrene Aa. Kjøparen pliktar også å styrke verftet ytterlegare. Dagleg leiar i Brødrene Aa, Tor Øyvin Aa, vil ikkje kommenterer prisen.

Brødrene Aa i Hyen
Foto: Steinar Lote
Vegopning på Bergum i Førde kommune