NRK Meny

Sa nei til kjøp av bankbygg

Fleirtalet i bystyret i Flora sa i går nei til rådmannen sitt framlegg om å kjøpe Sparebankbygget for 27 millionar kroner og gjere det om til rådhus. Målet har vore å samle alle dei kommunale kontorplassane som i dag er spreidde i fleire bygg. Venstre hamna ned på neisida etter at dei ikkje fekk fleirtal for fleire utgreiingar, skriv Firdaposten.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.