Normal

Så mykje tente bøndene

Bøndene bak Hjalmar samdrift fekk over millionen i jordbruksstøtte i år. På bøndene sin inntektstopp for fjoråret er det berre ein av dei sju medeigarane som når opp mot toppen.

Bøndene og traktorarane samla seg på Festplassen i Førde før aksjonen

AKSJONERTE: I protest mot tilbodet frå regjeringa aksjonerte bønder over heile landet i samband med jordbruksoppgjeret.

Foto: Ole André Rekkedal / NRK

NRK si høgst uoffisielle liste er basert på Statens Landbruksforvaltning si oversikt over kva bøndene fekk i statlege tilskot i år. Her tronar Hjalmar Samdrift i Eid øvst blant samdriftene, medan Bente Karin Ulvik i Hyllestad fekk mest av einskildbøndene.

I tillegg til nokre profilerte namn i landbruksnæringa. Altså berre eit lite utval.

Skattelistene for 2012 vart publisert klokka 03 i natt. Lista gir ikkje den heile og fulle sanninga om inntektene til bøndene.

Øvst tronar Ole Øystein Kleppe, innehavar av enkeltmannsføretaket med same namn, og ein av fem medeigarar i Utsekta Samdrift i Gloppen. Han er også medeigar og styremedlem i Byrkjelo Kraft AS, samt varamedlem i Byrkjelo Vassverk.

Ein må ned til fjerdeplass for å finne ein av dei sju medeigarane i ei av fylkes største samdrifter, og dei som i år får mest jordbruksstøtte. Vidar Haugland, som eig 20 prosent av Hjalma Samdrift.

I tillegg til samdrifta, eig Haugland ein liten del i Harpefossen Hyttegrend.

Nedst på lista finn ein mangeårig Felleskjøp-topp, Steinar Dvergsdal frå Jølster. Han har desidert høgast formue, men står ikkje oppført med noko skattbar inntekt for 2011.

Inntekt eit utval bønder

Namn

Fødd

Samdrift

Inntekt

Formue

Skatt

Kommune

Ole Øystein Kleppe

1964

Utsekta samdrift DA

943321

2038284

431804

Gloppen

Nils E. Vange

1953

Einskildbonde

561582

3813777

210656

Vik

Anders Kirkeeide Kleppe

1951

Einskildbonde

490503

3787450

221792

Stryn

Vidar Haugland

1971

Hjalma samdrift

467860

0

191515

Eid

Ragnhild Helgheim

1963

Utsekta samdrift DA

403716

341544

142837

Gloppen

Anders Felde

1971

Leiar Breim bondelag

385090

1525960

128666

Gloppen

Jonfinn Bø

1951

Bø fjellesføs DA

349318

668291

122303

Gloppen

Per Hilleren

1959

Fylkesleiar Norges Bondelag

297340

0

135699

Gloppen

Øyvin Mortensbakke

1972

Einskildbonde

293427

3874308

108214

Naustdal

Knut Magne Dale

1956

Arnafjord samdrift DA

277518

678039

92676

Vik

Harald Berg

1970

Einskildbonde

266071

1373450

95197

Luster

Sigurd Erlend Reksnes

1977

Hjalma samdrift

260610

109478

103124

Eid

Asbjørn Aasen

1947

Einskildbonde

256498

0

103142

Luster

Bjørn Erik Haugland

1956

Hjalma samdrift

202139

2884102

89211

Eid

Per Ravndal

1971

Einskildbonde

194847

0

75081

Førde

Geir Olav Fretheim

1980

Arnafjord samdrift DA

189982

0

73778

Vik

Olav Halset

1953

Arnafjord samdrift DA

164365

1596435

65478

Vik

Finn Ola Årdal

1963

Einskildbonde

163908

4695203

89112

Jølster

Jarle Hønsi

1967

Arnafjord samdrift DA

161593

206988

54458

Vik

Olav Kåre Kusslid

1951

Einskildbonde

154925

2939767

65695

Førde

Martin Braanaas Kleppe

1987

Fylkesleiar Norsk Bonde- og Småbrukarlag

147128

1198002

52588

Førde

Ledvin Wilhelm Dale

1956

Arnafjord samdrift DA

135036

286859

48446

Vik

Bente Karin Ulvik

1954

Einskildbonde

130501

0

30334

Hyllestad

Asle Liljedahl

1974

Arnafjord samdrift DA

120437

0

44443

Vik

Lars Gåsemyr

1954

Utsekta samdrift DA

118437

1923826

54017

Gloppen

Ole Jørgen Haugland

1986

Hjalma samdrift

106885

0

61239

Eid

Harald Arne Balevik

1958

Arnafjord samdrift DA

86731

1268532

26083

Vik

Sverre Leikanger

1982

Einskildbonde

68805

0

37074

Selje

Svein Erik Hafstad

1962

Einskildbonde

45368

1383917

35285

Førde

Terese Balsnes

1976

Hjalma samdrift

0

0

10445

Eid

Steinar Dvergsdal

1955

Mangeårig Felleskjøp-topp

0

9214304

130548

Jølster

Vegopning på Bergum i Førde kommune