NRK Meny

Rykkjer ut til ulukke

Naudetatane er på veg til Nordalsfjord i Flora etter melding om ei trafikkulukke. Skadeomfanget er førebels ukjend.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.