NRK Meny

Rutinebrot på Førde sjukehus

Ein Helse Førde-pasient som var smitta med MRSA (antibiotikaresistente bakteriar) vart ved to høve plassert på firesengsrom, skriv Firda. Infeksjonar som skuldast MRSA-bakteriar kan vere særs vanskelege å behandle, og dei er difor ekstra farlege. Helse Førde har i ettertid gått gjennom hendinga for å hindre at liknande skal skje igjen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.