Rus og bråk natta gjennom

Politiet hadde nok å hengje fingrane i natt til søndag.

POLITI
Foto: KYRRE LIEN / SCANPIX

Rett over midnatt vart ein mann i 30-åra meld for urinering på offentleg stad i Måløy.

02.10: Ei rusa kvinne i 20-åra vart teken hans om i sentrum i Sogndal. Kvinna måtte køyrast heim.

02.46: Politiet i Sogndal måtte rykkje ut til ei adresse i sentrum etter melding om støy som hadde forstyrra natteroa til folk i nabolaget. Politiet fekk til slutt roa ned bråket.

03.00: Politiet i Førde måtte ta hand om ei overstadig rusa jente i Erdalen. Jenta måtte ha tilsyn av helsepersonell.

03.16: Politiet fekk klagar på høg musikk frå ei adresse i Førde sentrum. Politiet drog til staden og påla dei som var der å dempe musikken.

03.50: Ein mann i 20-åra er mistenkt for køyring i rusa tilstand i Eid sentrum. Det vart teke blodprøve av mannen, og sak er oppretta.

04.10: Ei kvinne i 20-åra er mistenkt for køyring i rusa tilstand i Sogndal sentrum. Det vart teke blodprøve av kvinna, og sak er oppretta.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.