NRK Meny

Røykutvikling frå vogntog i tunnel

Eit utanlandsk vogntog som gjekk tom for kjølevæske førte til kraftig røykutvikling i Jernfjelltunnelen på E39 på fylkesgrensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland i går. Vegen vart stengd i kring 50 minutt frå 23.30. Etter det tok brannvesenet over og dirigerte trafikken forbi vogntoget. Klokka 01.40 var vogntoget ute av tunnelen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.