NRK Meny
Normal

Rovdyrjegerar skal få betalt

Regjeringa foreslår å sette av 2 millionar kroner for tapt arbeidsforteneste ved skadefellingsoppdrag

Bjørnen blir frakta vekk
Foto: Steinar Lote / NRK

Løyvingane til førebyggjande og konfliktdempande tiltak på rovdyr blir foreslått auka med 30 millionar kroner.

2 av desse milionane skal gå til å kompensere det jegerar i dag taper på å delta i jakt etter rovdyr.

- Ein start men alt for lite

Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Per Hilleren seier forslaget er eit steg i rett retning, men at 2 millionar kroner er alt for lite.

- 2 millionar er nok ein pott som må aukast betydeleg men det er ei god byrjing seier Hilleren.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.