Var redde for at brannen skulle spreie seg

Brannen i skogen berre 150 meter frå busetnaden på Klakegg i Jølster vart sløkt rundt klokka 14. Ifølgje politiet starta brannen ved brenning av felte juletre i eit juletrefelt.

Skogbrann Jølster

JULETRE I BRANN: Det er ikkje langt til husveggande frå dei brennande juletrea.

Foto: Sindre Sunde Tveit / NRK

– Det var ein flott felles innsats frå begge brannstasjonane i Jølster, ambulansefolk og nabobønder med til saman tre gyllevogner, seier vaktleiar ved alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Frode Eide.

Brannmannskapa er no ferdig med ettersløkkinga, og har kjølt ned området.

– Det ligg igjen ein del utstyr i tilfelle det skulle blusse opp att, men vi reknar sjansane for det som små, seier Eide.

Hogga skog

Tre eller fire motorsager vart tekne i bruk for å avgrense faren for at brannen skulle spreie seg. Brannvesenet laga branngater og hogga ned skog rundt slik at brannen ikkje får noko å ta tak i

– Vi byrjar å få god oversikt over brannen no, sa vaktleiar ved alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Frode Eide rundt klokka 13.30.

Det er vindstille i område, men 10-12 personar frå Jølster brannvesen jobba hardt på toppen av juletrefeltet.

Rosar mannskapet

– Det er ulendt terreng og ikkje vegtilkomst til området der det brann. Derfor var sløkkingsarbeidet ekstra vanskeleg, sa Eide.

På grunn av mykje sol og lite regn den siste tida, er det svært tørt i område. Det gjorde at brannvesenet ei stund frykta at brannen skulle blusse opp att.

– Mannskapet har jobba godt, seier Eide.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.