NRK Meny
Normal

Rømt oppdrettslaks kan stamme frå Hardanger

Oppdrettslaksen som dei siste dagane er fiska i Gaular kan stamme frå ei rømming i Hardanger, seier Fiskeridirektoratet.

Rømd oppdrettslaks
Foto: Tom A. Wangensteen

– I Hardanger har vi ei kjent kjelde til rømming. Laksen der rømde 10. august, og dei skal ha klart å kome seg så langt sidan den tid. Men vi ser ikkje bort frå at dette er ei ny rømming, seier Paul Helge Helgesen, seksjonsleiar i Fiskeridirektoratet.

I går fortalde NRK om at laks som er fiska i Osefossen i Gaular truleg er rømt oppdrettslaks.

Paul Jacob Helgesen seier at dei ut ifrå samtalar med dei som har fiska i elva er det ikkje tvil om at dette er oppdrettslaks.

– Det er i alle fall høg sannsynlegheit for at dette er oppdrettslaks. Vi bad han vi snakka med om å opne fisken for å sjå inni for samanvokste organ. Til forskjell frå vanleg villaks hadde desse laksane uvanleg pigmentering, villaksen er blankare. I tillegg hadde fisken slitne finnar og ei avkorta halefinne, fortel Helgesen.

Oppmodar til å melde frå

Alt dette tyder på at det er oppdrettslaks som er fiske i elva. I tillegg er det blitt fiska 20 stykk i løpet av dei siste dagane, og desse ser svært like ut.

– Vi har gått ut med ei melding til alle oppdrettsselskapa om at vi ønskjer tilbakemelding snarast på om dei har tett merd der dei har fisk i den storleiken som er teken, seier Helgesen.

Fiskeridirektoratet oppmodar alle i næringa om å melde ifrå, slik at dei kan sjå bort frå eller få undersøkt for mogleg rømming. Helgesen påpeikar at det er viktig å melde ifrå, og at oppdrettsnæringa er pliktig til å gjere det, både for å spare ressursar og å ta på seg ansvaret for å prøve å få rydda opp.

– Dette er jo ikkje elveeigar sitt ansvar. Det beste for næringa og selskapa er at i ein melder ifrå ved rømming. Eg oppmodar sterkt til det, og forventar at det skjer, seier Helgesen.

– Vi ønskjer jo at vi raskast mogleg kan få dette til å gå frå ei ukjend rømming til ei rømming der vi veit kva som har skjedd, korleis vi kan unngå det i framtida og ikkje minst å ha nokon å gå i dialog med for å kunne rydde opp best mogleg, seier Helgesen

Skal ta prøvar

Oppdrettsselskapet i Hardanger har meldt seg, og dei betalar for ut fiske i elver der laksen deira har opp.

Prøvar frå laksen fiska i Osfossen vil vise om desse stammar frå Hardanger, men er enno ikkje funne noko av den rømde laksen så langt nord.

Helgesen seier det er for tidleg å seie noko om kor mange som kan vere rømt og kor stort omfanget om dette er ei ny rømming.

Fiskeridirektoratet vil sjekke om det er teke fisk elles i Gaula og i Daleelva i Høyanger òg som svarar til dei ved Osfossen.


Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.