NRK Meny

Riksveg 5 er rydda og open

Riksveg 5 mellom Fjærland og Sogndal er no opna for fri ferdsle. Der har det vore manuell dirigering med ventetid opp mot 20 minuttar på grunn av opprydning etter eit sørperas som gjekk i ettermiddag.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.