Resultatlaust undervassøk etter den omkomne i Jølstravatnet

Politiet har ikkje funne bilen etter ein dag med søk i Jølster. Ein mann omkom og er framleis sakna etter uvêret for ein månad sidan.

Leitemannskap har gjort funn med sonar i Jølstravatnet

UTAN RESULTAT: Sikta i Jølstravatnet er framleis for dårleg til å leite med miniubåt.

Foto: Bård Siem / NRK

Rapporten frå miniubåtoperatøren fortel at dei ikkje var i stand til å finne den aktuelle bilen

– Problemstillinga er framleis at sikta er svært dårleg når ein kjem ned på den djupna der vi meiner bilen ligg, seier regionlensmann Dag Fiske..

I går tirsdag 3.september vart det på ny gjort gjort søk etter bilen som vart tatt av raset 30.juli. Men leiteforholda synte seg å framleis vere for dårlege.

10 centimeter sikt

Det vart gjennomført to dykk med ROV i to timar på kvart søk. Den antatte bilen ligg på 165 djupne. Omlag fem meter frå botnen er sikta på den aktuelle staden på under 10 cm.

– Det gjer at det er svært vanskeleg å danne seg noko bilete av kva som er på botnen der, seier Fiske.

I tillegg er det svært mykje buskar og tre på botnen som gjer det vanskeleg å kome til med ROV.

–Vi har difor bestemt oss for å avslutte søket i denne omgang i påvente av betre sikt, seier Fiske.

Ventar på rapport

Sjølv om om ein i dette tilfellet veit kvar bilen ligg, er ikkje det mogleg å få visuelt stadfesta at bilen ligg der på grunn av forholda. Politiet får heller ikke visuelt verifisert forholda i og rundt bilen.

– Vi ventar no på rapporten frå selskapet som gjer undersøkingane. Sist vart det sagt at i slutten av september kanskje kunne vere eit bra tidspunkt for nye søk, seier Fiske.