NRK Meny

Reserveferje på veg

Ferjesambandet Isane - Stårheim på fylkesveg 614 er venta å komme i normal drift att frå klokka 0920. Sambandet har i morgontimane hatt tekniske problem og reisande har måtte nytte Måløy - Oldeide. Fjord1 opplyser at «Vågsøy» no er på veg frå Måløy.

Ferja mellom Stårheim - Isane
Foto: Thomas Grimsø
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.