NRK Meny

Reserveferje på veg

Ferjesambandet Isane - Stårheim på fylkesveg 614 er venta å komme i normal drift att frå klokka 0920. Sambandet har i morgontimane hatt tekniske problem og reisande har måtte nytte Måløy - Oldeide. Fjord1 opplyser at «Vågsøy» no er på veg frå Måløy.

Ferja mellom Stårheim - Isane
Foto: Thomas Grimsø
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.