Reservefartøy på ferje

På ferjesambandet Måløy-Oldeide blir det sett inn reservefartøy med oppstart frå avgang Måløy kl. 14.35, melder Statens vegvesen.