NRK Meny
Normal

Rekordvekst for Normatic

NORDFJORDEID (NRK): Tidenes omsetning gav eit kraftig overskot for teknologiverksemda Normatic.

Hans Inge Solheim

SUKSESSVERKSEMD: Hans Inge Solheim er godt nøgd med fjorårsresultatet, og ventar ytterlegare vekst. Her framfor hovudkontoret på Nordfjordeid.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Det har lønt seg å satse for Normatic på Nordfjordeid. I fjor var omsetninga rekordstore 76 millionar kroner, og verksemda tener godt med pengar. Overskotet dobla seg til solide 14,7 millionar kroner i 2014.

Dagleg leiar Hans Inge Solheim har grunn til å vere nøgd.

– Vi er veldig godt nøgde med resultatet, det var jo noko betre enn planen. Vi ventar at veksten vil halde fram i år. Vi har ein god stab tilsette.

Solheim er ein av medeigarane i verksemda, som er eigd av lokale personar som også jobbar i Normatic.

Seks nye tilsette på kort tid

Normatic leverer styringssystem og driftskontrollar til vatn og avlaup, store bygg og til maritime kundar. Av dei 53 tilsette jobbar 35 på Nordfjordeid, 12 i Førde og ein 4–5 personar på Austlandet. Svært mange har høgare utdanning innan el og IT.

– Vi tilsett seks nye berre no etter sommaren, både her på Nordfjordeid og i Førde. Så har vi tilsett to lærlingar også, seier Solheim.

Utdanningstilbod avgjerande

Normatic har mesteparten av kundane utanfor fylket. Solheim meiner derfor at gode utdanningstilbod er nøkkelen for å satse frå Sogn og Fjordane. Særleg er Eid vidaregåande skule og ingeniørutdanninga ved Høgskulen i Førde enormt viktig.

– For oss er desse avgjerande for at vi kan satse her i fylket.

For når etterspurnaden veks er fokuset å få tak i nok arbeidskraft.

– Det å få utdanna folk innan vårt område er ei utfordring vi jobbar med kontinuerleg.

Avansert eigenutvikla teknologi

Inne i ein verkstad står fleire digre metallskap, med eit utal brytarar, boksar og tusenvis av koplingar. Inne i skapet er det 3,5 kilometer med korte tynne leidningar. Alle koplingane har sin bestemte funksjon.

Lenger oppe i etasjane jobbar it-programmerarar og ingeniørar med å utvikle løysingane, også avdelinga i Førde er ei rein utviklingsavdeling.

Hans Inge Solheim

TIL KINA: Skapet her er ein del av styringssystemet som skal nyttast til avgassreinsing på eit nytt stort skip.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Snart skal heile tavleanlegget fraktast frå Nordfjordeid og over halve kloden til eit verft i Kina. Der skal det styre NOx-reinseanlegget på eit stort nytt fartøy.

– Så sender vi eigne folk nedover for å setje det i drift, seier Solheim.

Hjørnesteinsnæring i Eid

El og it har blitt ei hjørnesteinsnæring i Eid. Til saman jobbar det no nær 180 menneske i miljøet, som har verksemder som Eid elektro, Normatic og Caverion i spissen.

– Det viser at om ein har tru på ting er alt mogleg å få til. Det er lettare å utvikle seg når ein er i eit miljø av ein viss storleik. Normatic skal auke opp til 100 millionar i 2017, resultatet så langt i år viser at det er vi på god veg til.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.