NRK Meny

Rekordresultat for Sparebanken

Med 352 millionar kroner i overskot, før skatt, leverte Sparebanken Sogn og Fjordane sitt beste resultat i fjor. Overskotet auka med 34 millionar kroner i høve til i 2014. Det gode resultatet blir forklart med god vekst i netto renteinntekter, vinst frå aksjar og lågare pensjonsforpliktingar, skriv banken i ei pressemelding.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Foto: NRK
Vegopning på Bergum i Førde kommune