Rekordmange dødsbrannar

Men slett ikkje alle har røykvarslarar i husa sine.

Brannvarsler
Foto: Scanpix / SCANPIX

Ein fjerdedel av alle bustadane i Førde og Naustdal manglar eller hadde feil med røykvarslarane sine.

For gamle

Det kom fram under Aksjon Bustadbrann, der brannvesenet besøkte 131 bustadar i forrige veke.

Førde kommune meiner det er særs viktig å få retta på dette, med omsyn til at 2007 ser ut til å bli eit rekordår for dødsbrannar.

I halvparten av bustadane fann ein sløkkjemiddel som var for gamle eller ikkje var vedlikehalde.

Kommunen oppmodar alle til å snakke med andre i eigen husstand om branntryggleiken i bustaden.