Rekordgod kvalitet på jølstraauren

JØLSTER (NRK): Folk som har fiska i femti år kan ikkje hugse at auren i Jølstravatnet har vore så fin som i år.

Fiskemottak i Jølster

PRIMA VARE: Aldri tidlegare har Finn Årdal fått inn så mykje flott fisk på fiskemottaket sitt i Jølster som i år.

Foto: Stian Sjursen Takle / NRK

– Eg tykkjer han er fantastisk flott, han er så feit og fin og raud i kjøtet. Dei som har fiska her enno lenger enn meg, seier at dei ikkje kan hugse å ha opplevd ein så flott kvalitet på Jølstraauren som i år, seier Finn Årdal.

Det blir fiska tonnevis med fisk i Jølstravatnet i år. Nær sju av desse tonna vert teken i mot av Finn Årdal på fiskemottaket hans.

Auren elskar dårlege somrar?

Han har ingen klare svar på kvifor kvaliteten i år er som den er, berre ein teori.

– Det har eigentleg vore bra i fleire år no, men at kvaliteten er heilt spesiell i år kan nok ha litt med den kjølige sommaren å gjere. Det har nesten ikkje vore over 13-14 grader i vatnet i år og det er svært uvanleg, seier Årdal.

Jølstravatnet

FOR FINT? Kanskje er slike sommardagar som i dag dårleg for kvaliteten?

Foto: Stian Sjursen Takle / NRK

Før han oppsummerer teorien sin:

– Det kan tyde på at jølstraauren likar ein kald og grå sommar betre enn vi som skal bade og ha ferie.

Normal fangst - unormal kvalitet

Fisket starta for ei veke sidan og skal vare i fem veker.

Fiskemottak i Jølster

FEM VEKER: Dei neste fire vekene blir det mange timar over fiskebaljane for Finn Årdal på mottaket hans.

Foto: Stian Sjursen Takle / NRK

Difor er det enno for tidleg å spå korleis fangsten blir totalt sett.

– Hittil ser det ganske normalt ut, men at kvaliteten blir heilt i toppklasse, det er det i alle fall ikkje tvil om, seier Årdal.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.