NRK Meny
Normal

Rekordår for overnattingsstadane

Allereie etter ti månader er det registrert fleire overnattingar i 2016 enn det vart gjort i heile 2015. Utanlandstrafikken veks over ti prosent.

Kviknes Hotell i Balestrand

FØRSTE GANG: I 2016 var det for første gong fleire overnattingar frå utlandet enn frå Noreg i Sogn og Fjordane.

Foto: Rune Fossum / NRK

2016 blir eit rekordår for overnattingsstadane i Sogn og Fjordane. I løpet dei ti første månadane, vart det registrert over 1,3 millionar overnattingar i fylket. Noko som allereie er ein vekst på to prosent om ein samanliknar med heile 2015, og det høgaste som er registrert sidan Statistisk sentralbyrå la om overnattingsstatistikken i 2013.

Sigurd Kvikne

BILLEGARE: Sigurd Kvikne meiner det har mykje å seie for auken i utanlandske turistar at valutakursen dei siste åra har gjort feriar i Noreg billegare.

Foto: Elias Engevik / NRK

Overnattingsstadane er ikkje dei einaste som har hatt ein god turistsesong. Flåmsbana ser ut til å smadre besøksrekorden frå 2015 i år. For overnattingsstadane er det ein stor auke i turistar frå utlandet som sørger for den nye rekorden. Hotelldirektør, Sigurd Kvikne, ved Kviknes Hotel i Balestrand har merka auken i utanlandske turistar.

– Vi har hatt ein heilt fantastisk sesong, med veldig stor utanlandstrafikk gjennom heile sommaren og utover på hausten.

Honnør

Kvikne seier at dei har merka ein stor auke i utanlandstrafikk to år på rad, og trur den vil halde fram og neste år. Han meiner god marknadsføring og heldig valutakurs er grunnen.

– Destinasjonsselskapa og verksemdene som har tenkt langsiktig og marknadsført Noreg i utlandet skal ha honnør. Dei har lagt grunnlaget, så har valutakursen dei siste to åra gitt utanlandske turistar om lag 25 % rabatt på turar til Noreg. Det har hatt mykje å seie.

Framleis vekst

Ingjerd Sælid Gilhus

OPTIMIST: Ingjerd Sælid Gilhus er optimistisk med tanke på framleis auke i overnattingar frå utlandet.

Foto: Per Sollerman

Etter eit par år med nedgang i innanlandstrafikken og sterk auke i utanlandstrafikken blir det i 2016 for første gang fleire overnattingsdøgn frå utlandet enn frå Noreg i Sogn og Fjordane. Også innanlandstrafikken ser ut til å få ein oppgang i år. Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ingjerd Sælid Gilhus, trur på vidare vekst for reiselivet i 2017.

– Vi er optimistiske, og heile næringa er optimistiske av natur. Eg trur veksten held fram, då Noreg har blitt ein klar turistdestinasjon. I Sogn og Fjordane har veksten vore svært sterk, men og resten av landet har hatt vekst. Vi ser at nye marknader oppdagar Noreg som reisemål.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote