NRK Meny
Normal

Reknar med å bruke tosifra tal millionar på nytt landsskyttarstemne

FØRDE (NRK.no): Landsskyttarstemnet i Førde kjem til å koste om lag 10,5 millionar kroner. Jobben med å førebu gigantarrangementet er godt i gang.

Christian Rekkedal

STOR JOBB: Leiar Christian Rekkedal og styret bak LS i Førde har ein stor jobb framfor seg. Om to og eit halvt år kjem 5000 skyttarar til Førde.

Foto: Rune Fossum / NRK

– Sist hadde vi 9,5 millionar kroner i total omsetnad i vår del av budsjettet – altså utanom Forsvaret sin del. I det første utkastet til budsjett har vi no ei ramme på 10,5 millionar, seier Christian Rekkedal.

Han er leiar i hovudstyret for landsskyttarstemnet (LS) i 2017, og er godt i gang med å byggje organisasjon og struktur for det som skal skje i Kråkenesmarka om to og eit halvt år.

Ventar at byen vil vere dobbelt så stor i ei veke

Det er venta at om lag 5000 skyttarar kjem til fylket for å delta på LS. Leiaren reknar med at det vil komme 12.000 tilreisande til Førde.

Innbyggjartalet i byen vil altså bli dobbelt så stort denne veka.

– Ordføraren har kalla dette for Førde sitt OL-arrangement. Det synest eg er eit flott uttrykk. Talet deltakarar på eit vinter-OL er faktisk litt lågare enn på eit LS, smiler Rekkedal.

– Det kan høyrest lenge ut når det er to og eit halvt år igjen. Men vi treng tida, og vi er godt i gang med førebuingane, seier han.

Publikum på Landsskyttarstemnet i Førde 2008

YRANDE LIV: Slik såg det ut under LS i Førde i 2008. Det er venta 12.000 tilreisande når skyttarfamilien kjem tilbake til Sunnfjord i 2017.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Må gjere inngrep for elektroniske feltskiver

Landsskyttarstemnet blir arrangert kvart år, og er eitt av dei største idrettsarrangementa i Norge. Førde har hatt stemnet tre gongar tidlegare, sist så seint som i 2008.

Den gongen fekk anlegget i Kråkenesmarka ei ansiktsløfting. Mellom anna vart det sprengt bort ein bergnabb for å gjere publikumsområdet betre. Slik inngrep slepp ein å gjere denne gongen.

I kva grad er dette eit moderne anlegg?

– Det er moderne, men vi må gjere nokre grep. No skal feltskytinga gå føre seg på elektroniske skiver, og då må vi lage nokre traktorvegar for å plassere ut feltblinkar – og det vil koste oss litt. Og så er det alltid litt oppgradering av intern elektronikk, seier Rekkedal.

Landsskyttarstemnet har fått 800.000 kroner i støtte til arrangementet frå Førde kommune. Fylkeskommunen har gått inn med totalt 500.000 kroner fordel på to år.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.