NRK Meny

Redusert kapasitet

Det er no redusert kapasitet på ferjesambandet Mannheller–Fodnes, melder Statens vegvesen. På grunn av tekniske problem vert sambandet no trafikkert av berre ei ferje. Fjord1 opplyser klokka 07:20 at dei vil ha ei ekstraferje på plass i løpet av ein halv times tid, og at rutene då vil gå som normalt.

Manheller ferjekai
Foto: Vidar Gudvangen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.