NRK Meny

Redusert kapasitet

På grunn av farleg last vert det redusert kapasitet på ferjesambandet Lavik–Oppedal. Dette gjeld avgangen frå Lavik klokka 21. Det vert berre kapasitet til 12 passasjerar.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote