NRK Meny

Redusert kapasitet

På grunn av farleg last vert det redusert kapasitet på ferjesambandet Lavik–Oppedal. Dette gjeld avgangen frå Lavik klokka 21. Det vert berre kapasitet til 12 passasjerar.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast