NRK Meny

Redusert kapasitet

På grunn av farleg last vert det redusert kapasitet på ferjesambandet Lavik–Oppedal. Dette gjeld avgangen frå Lavik klokka 21. Det vert berre kapasitet til 12 passasjerar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.