NRK Meny
Normal

Redningshelikoptertenesta blir lagt ut på anbod

Justisdepartementet vil at private aktørar skal overta drifta av redningshelikopterbasen i Florø frå 330-skvadronen til Forsvaret. Lokalpolitikar fryktar det skal gå utover tryggleiken.

330-skvadronen i Florø

LAGT UT PÅ ANBOD: Drifta av redningshelikopterbasen i Florø er lagt ut på anbod.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Drifta av basen og redningshelikopteret er no lagt ut på anbod som skal gjelde for dei komande tre og eit halvt åra.

Gjermund Hagesæter intervjues av TV2

LIKE GOD: Statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP) seier det vil vere ein føresetnad at den private aktøren skal kunne levere ei like god teneste som 330-skvadronen og Forsvaret i dag leverer.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Statssekretær Gjermund Hagesæter frå Framstegspartiet slår fast at beredskapen ikkje skal bli svekka sjølv om ein no skal bruke private aktørar.

– Det er gjort ei heilskapleg vurdering av Regjeringa i forhold til dette, men eg vil understreke at dette er ei mellombels løysing. Forsvaret skal vere operatør i Florø på sikt.

– Det er også ein føresetnad at den sivile operatøren skal levere ei like god teneste og utføre dei same oppdraga som i dag blir utført, seier Hagesæter til NRK.no.

Skal ta imot nye redningshelikopter

Helikopterbasen blei oppretta i 2009, og i 2014 slo regjeringa fast at Florø skal vere fast base for redningstenesta. Dette er ikkje endra, seier statssekretæren.

Han forklarar at det er i samband med at Norge får nye redningshelikopter at dei vil la private drive redningsbasen i ein periode.

Når vi skal ta imot dei nye redningshelikoptera er det ganske mykje som skal gjerast i tillegg. Ein skal utdanne personellet og ha mine fire besetningar til ei kvar tid. Samla sett er det ein del ting som gjer at vi har falle ned på det å ha ein sivil operatør.

– Urovekkjande

Jakob Nødseth

UROA: Flora-politikaren Jakob Nødseth fryktar tryggleiken skal bli skadelidande når private skal ta over drifta av redningshelikopterbasen i Florø.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Men privatiseringa av redningsbasen i Florø får førstekandidat for samlingslista i Flora, Jacob Nødseth, til å steile. Han fryktar at dette vil gå ut over tryggleiken.

Eg synest det er urovekkjande at Justisdepartementet legg dette ut på oppdrag. Vi har ein 330-skvadron i Florø i dag som gjer ein formidabel innsats og som sit med spisskompetanse som eg trur få kan samanlikne seg med.

Og så vel ein altså, i ein periode på minimum tre år, å konkurranseutsette ei så viktig teneste for kysten, Sogn og Fjordane og Vestlandet. Eg synest det er ei underleg vurdering, seier Nødseth opprørt.

– Opptekne av god teneste

Flora-politikaren stiller spørsmålet: Kvifor ikkje halde fram med ei løysing som fungerer godt? Men statssekretær Gjermund Hagesæter forsvarar anbodsutlysinga, og avviser at beredskapen vil bli svekka.

– Ein føresetnad vil heile tida vere at den sivile operatøren skal levere ei like god teneste som vi har i dag. Og det vil vi vere veldig opptekne av, seier han.

Høgre-ordførar i Florø, Bengt Solheim-Olsen, er heller ikkje uroa for det som no skjer med redningsbasen.

– Det aller viktigaste er uansett at tryggleiken og beredskapen blir teken vare på, seier han.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.