NRK Meny

Redaktør fryktar nedbemanning

Mediekonsernet Polaris Media skal kutte 300 millionar dei neste fire åra. Allereie innan eit år skal dei kutte over hundre millionar. Konsernet eig mellom anna avisene Fjordenes Tidende og Fjordingen og delar av Fjordabladet. Redaktør Bengt Flaten i Fjordingen seier dei er budde på å måtte må kutte i bemanninga. Heller ikkje redaktøren i Fjordenes Tidende ser bort ifrå at det kan bli nedbemanningar. – Men vi prøver i det lengste å unngå å seie opp folk, seier Erling Wåge.