NRK Meny

Reagerer mot mottaksplanar

Høyanger-ordførar Petter Sortland er svært frustrert over at fleire hundre asylsøkjarar kan bli plassert i det tomme fabrikkbygget til SIVA på Kyrkjebø, skriv Firda. Fylkesmannen har på oppdrag frå UDI kartlagt bygg som kan huse inntil 1000 asylsøkjarar i ein akuttfase, og vil melde SIVA-bygget inn som eit av få i fylket som eignar seg. Sortland er uroa for konsekvensane, og meiner kommunen allereie har teke på seg ansvar for mange nok asylsøkjarar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.