NRK Meny

Ras på Eikerol i Fjaler

Det har gått eit jordras på fylkesveg 394 i Fjaler, som sperrar delar av vegen mellom Eikerol og Straumsnes. – Vegvesenet er på veg og skal rydde opp, fortel Roger Nedberge Hille ved Vegtrafikksentralen i Lærdal.

Ras på Eikerol
Foto: NRK-tipsar
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.