NRK Meny

Ragnhild (78) vart heidra

Ragnhild Bjørlo (78) vart i kveld tildelt Konges fortenestemedalje. Medaljen får ho for sin innsats for sanitetsarbeidet i Sogn og Fjordane. Nordfjordkvinna har vore leiar i Nordfjordeid Sanitetsforeining i 12 år, styremedlem i Sogn og Fjordane Sanitetsforeining i 13 år og nestleiar i fylkeslaget i 12 år. Ho har også leia beredskapsarbeidet i fylkeslaget sidan det vart starta opp i 2007, og hatt ei rekkje andre roller og oppgåver i sanitetsarbeidet.

Ragnhild Bjørlo (78) fekk Kongens fortenestemedalje
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.