NRK Meny

Ragnhild (78) vart heidra

Ragnhild Bjørlo (78) vart i kveld tildelt Konges fortenestemedalje. Medaljen får ho for sin innsats for sanitetsarbeidet i Sogn og Fjordane. Nordfjordkvinna har vore leiar i Nordfjordeid Sanitetsforeining i 12 år, styremedlem i Sogn og Fjordane Sanitetsforeining i 13 år og nestleiar i fylkeslaget i 12 år. Ho har også leia beredskapsarbeidet i fylkeslaget sidan det vart starta opp i 2007, og hatt ei rekkje andre roller og oppgåver i sanitetsarbeidet.

Ragnhild Bjørlo (78) fekk Kongens fortenestemedalje
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.