NRK Meny

RAFTINGULUKKE:

Ein eller fleire ambulansar er på veg mot Jostedalen i samband med ei raftingulukke. Det bekreftar AMK. Dei kan førebels ikkje seie noko meir om ulukka.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.