Rådmennene bøyer av

Vil likevel offentleggjere gamle rekneskap.

Sunnmøre Rådmannslag bøyer av for massivt press, og vil likevel offentleggjere rekneskapa sine for dei ni siste åra.

Rådmannslaget har mellom anna fått kritikk frå kommunalministeren for hemmeleghaldet, og for å ha reist på sponsa turar til utlandet.

Ville ha oversikt

Rådmann i Ålesund, Ragna Dahl Grønnevet, avviser at rådmannslaget snur.

– Vi ville ha ein totaloversikt over laget sine aktivitetar, det er bakgrunnen for offentleggjeringa.

Innan 20. juni vil det bli offentleggjort ein rapport der innhaldet i rekneskapa og lagsaktiviteten for dei 9 siste år blir gjort kjent.

- All informasjon om aktivitetane

Dahl Grønnevet seier at det er gamaldagse lagsrekneskap dei har for tidlegare år. Desse er så upresise at det er naudsynt å offentleggjere all informasjon om aktivitetane.

- Det lagsrekneskapet som har vore ga ikkje totalbiletet.