Provosert over manglande vegpengar

– Når vegmidlane er fordelte sitt Sogn og Fjordane nok ein gong att med småpengar, meiner Senterparti-politikar Aleksander Øren Heen. Regjeringa set av 150 millionar til å ruste opp riksvegar på Vestlandet, men ingenting av dette kjem hit til fylket. – Det er provoserande at regjeringa nok ein gong hoppar over Sogn og Fjordane, seier Øren Heen.