NRK Meny

Protest mot fellesfjøs

Fortidsminneforeininga protesterer mot at det er gitt løyve til å byggje ein fellesfjøs 158 meter frå kyrkjegardsmuren til Hove steinkyrkje i Vik, skriv Sogn Avis. Frå før står det ein fellesfjøs litt nærare kyrkja frå 1100-talet. Riksantikvaren har gitt løyve, men Fortidsminneforeininga meiner den nye fjøsbygningen vil fordoble den visuelle støyen den første fjøsen alt representerer.

Hove steinkyrkje
Foto: Ottar Starheim / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.