NRK Meny

Protest mot fellesfjøs

Fortidsminneforeininga protesterer mot at det er gitt løyve til å byggje ein fellesfjøs 158 meter frå kyrkjegardsmuren til Hove steinkyrkje i Vik, skriv Sogn Avis. Frå før står det ein fellesfjøs litt nærare kyrkja frå 1100-talet. Riksantikvaren har gitt løyve, men Fortidsminneforeininga meiner den nye fjøsbygningen vil fordoble den visuelle støyen den første fjøsen alt representerer.

Hove steinkyrkje
Foto: Ottar Starheim / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.