Pris til bremuseet

Bremuseet i Fjærland får Reiselivsprisen for 2019. Dei får prisen blant anna for sin berekraftige profil og for at dei er innovative. Prisen betyr 50.000 kroner i premiepengar.

Norsk Bremuseum i Fjærland.
Foto: Norsk Bremuseum