Pressestøtte utan resultat

Pressestøtte til lokalaviser har ikkje ført til betre rapportering om lokalpolitikk. Det viser ein ny studie frå Nordicom ved Universitetet i Gøteborg. Det kjem fram at det fyrst og fremst er størrelsen på redaksjonen som er avgjerande for kor mykje av lokalpolitikken som blir skrive om.