NRK Meny

Preikestolen på plass att

No er preikestolen i Tønjum kyrkje på plass att, skriv Sogn Avis. Det er nær to år sidan han blei fjerna og lagt på eit lager, noko som har vekte sterke reaksjonar. Men på eit møte i kyrka i november, gjekk eit klart fleirtal av dei frammøtte inn for at den omstridde preikestolen skulle få kome inn att i varmen.

Tønjum kyrkje - preikestol markert
Foto: Jan Christian Jerving / Arkivfoto
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.