NRK Meny
Normal

Etterlysing: Kva tid kjem avklaring på politireformen?

Avgjerda om korleis politistrukturen skal sjå ut er framleis ikkje avklart – eit år etter at høyringsfristen gjekk ut.

Arne Johannesen, forhandlingsleder i UNIO

VENTAR MED TOLMOD: Mangeårig leiar i Politiets Fellesforbund, Arne Johannesen, har venta i eit år på avgjerd om korleis framtidas politidistrikt skal sjå ut.

Foto: Johan B. Sættem

– Det er slitande og frustrerande for ein organisasjon å vente så lenge på ei avgjerd. Det seier Arne Johannessen som leia Politiets Fellesforbund i 13 år.

– Ein kjem litt i dvale og mange prosessar stoppar opp. Det er vanskeleg i forhold til rekrutterin også av nye folk.

I fjor 1. oktober, gjekk høyringsfristen for politianalysen ut. I analysen føreslo eit utval storstilte samanslåingar å redusere talet på politidistrikt frå 27 til 6. Men no, ganske nøyaktig eitt år etter, har det ikkje kome noko avgjerd.

(Saka held fram under biletet)

Laster kart, vennligst vent...

FRAMTIDAS POLITIDISTRIKT? Slik vil framtidas politidistrikt sjå ut dersom Politidirektoratet får bestemme.

– Så raskt som mogeleg

Svaret frå politisk rådgjevar Andre Kolve i justisdepartementet i dag, gir ingen indikasjon på kva tid Arne Johannessen og Politi-Noreg får svaret sitt.

«Vi jobber nå med fullt trykk for å utarbeide en politireform som vil stå seg over tid. Dette inkluderer selvsagt arbeidet med å finne den rette strukturen som gjør at vi får et tilstedeværende og effektivt politi i hele Norge. Departementet legger opp til å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med oppfølgingen av Politianalysen så raskt som mulig».

– Personleg er ikkje i tvil om at ein burde gå for ein fylkesmodell, seier Johannesen.

I dag er det 27 politidistrikt. I januar sa Statssekretær i justis og beredskapsdepartementet Hans J. Røssjorde til Bergens Tidende at det vert mellom 10 og 19 politidistrikt, og gjekk langt i å antyde at Sogn og Fjordane og Hordaland kjem til å bli eitt politidistrikt i framtida.

Sogn og Fjordane som eige politidistrikt

Sogn og Fjordane er i dag eit eige politidistrikt, og Johannesen er ein sterk tilhengar av at det held fram.

– Det hadde betydd ein kraftig reduksjon av dagens politidistrikt, og ein kunne ha starta eit godt arbeid for å starte utviklinga av nærpolitiet i kvar kommune, meiner Johannesen.

Han håpar difor den lange ventetida har vore på noko godt.

– Det tar lang tid så det er klart at ein snart må kunne vente på ei avgjerd. Men det er betre å vente på ei god avgjerd enn å få raskt ei dårleg avgjerd.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.