Politisk rådgjevar frå Gloppen

Kjartan Almenning (V) frå Sandane blir politisk rådgjevar for statsråd Iselin Nybø (V) i kunnskapsdepartementet. Almenning har vore politisk rådgjevar for Venstre si stortingsgruppe. Han har også vore lokalpolitikar i Oslo.