Politikarar på Gjøa
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Politikk i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om det som rører seg i politikken i Sogn og Fjordane. Tips oss på sf@nrk.no.

 • KrF vil ha ordførar i Stad

  Ronald Dalsbø er innstilt som ordførarkandidat for nye Stad KrF. Han er frå Stadlandet, og har vore lokallagsleiar i Selje KrF. Dalsbø jobbar til dagleg som kranførar i Nordsjøen. KrF har i dag ordføraren i Selje, medan Venstre har ordførarposten i Eid.

  Ronald Dalsbø
  Foto: Stad KrF
 • Får 17 nye politistillingar

  Vest politidistrikt får 17 nye stillingar i år. Det skriv Frida Melvær, stortingsrepresentant (H) og medlem av Justiskomiteen, i ei pressemelding. Dermed er Vest politidistrikt mellom politidistrikta som får flest nye stillingar i 2019. Til saman blir politidistrikta styrka med 186 nye stillingar.

 • Treng 20 milliardar til rassikring

  Ni av dei ti mest rasutsette enkeltstrekningane i landet er i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei har også nær halvparten av alle strekningane i Noreg med størst behov for sikring, skriv Bergens Tidende. Det vil koste minst 20 milliardar kroner å sikre strekningane på prioriteringslista i fylka. I tillegg manglar det kostnadsoverslag for 160 skredpunkt på riks- og fylkesvegnettet.

  Ras på vegen til Navelsaker
  Foto: Mariann Navelsaker
 • Vil ikkje politimelde varslar

  Kommunestyret i Sogndal vil ikkje politimelde ein anonym varslar som sende eit varsel om fire kommunestyrerepresentantar, skriv Sogn Avis. Det var i fjor at varslaren meinte dei fire braut arbeidsmiljølova frå talarstolen under eit kommunestyremøte. Setjerådmann Knut Broberg slo fast at påstandane mot politikarane var grunnlause.