Politikarar på Gjøa
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Politikk i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om det som rører seg i politikken i Sogn og Fjordane. Tips oss på sf@nrk.no.

 • Vil kjøpe ut BKK

  Fylkeskommunen prøver å kjøpe BKK ut av Sogn og Fjordane Energi (SFE) ved å tilby dei kraftverka Mel og Østerbø. BKK takkar nei, skriv Firda. BKK er nest største eigar i SFE, med 36,8 prosent eigarskap. Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) avviser at fylkeskommunen er villig til å overdra kraftverk til BKK. Men Følling stadfestar at kraftverk har vore tema i forhandlingane.

  Reperatører BKK
  Foto: Inger Åse Skage / NRK
 • Seier ja til kraftfusjon

  Hyllestad formannskap seier ja til fusjon mellom Sunnfjord Energi og BKK, skriv Firda. Formannskapet er delte i synet på om kommunen skal få til ein eigen avtale med BKK, viss Sunnfjord kommune seier nei til fusjonen. No skal saka opp i kommunestyret.

 • Får kritikk for innkjøp

  Ein rapport frå revisjonsfirmaet Deloitte slår fast at arbeidet med innkjøp i Luster kommune ikkje er tilfredsstillande på fleire område, skriv Sogn Avis. Det blir mellom anna vist til manglande konkurranseutlysing. Rådmann Jarle Skartun forklarar nokre av avvika med komplisert regelverk.

 • Seier nei til kraftfusjon

  Fleirtalet i Førde formannskap sa nei til kraftfusjonen i Sunnfjord. BKK ønskjer å slå seg saman med Sunnfjord Energi, og det er politikarane i Sunnfjord-kommunane som bestemmer om det skjer. I Førde sa eit fleirtal av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV nei til samanslåinga. Høgre, Venstre og KrF røysta for. Men resultatet kan endre seg når saka skal avgjerast i kommunestyret i neste veke.

Aleksander Øren Heen jublar over at Senterpartiet har vippa Ap av tronen i Årdal.