NRK Meny
Normal

Politikarar vil rive Harastølen

Fleire politikarar i Luster er leie av å vente på at det skal skje noko med Harastølen. No varslar kommunen riving av det gamle sjukehusbygget.

Gamle Lyster sanatorium på Harastølen

HARASTØLEN I FORFALL: Murpuss flassar av, og folk knuser ruter og dører.

Foto: Raymond Lidal / NRK

Krava om riving vart sett fram då politikarane var samla til formannskapsmøte, skriv Sogn Avis.

Det gamle bygget som i si tid vart bygd opp som eit spesialsjukehus, står no til forfall. Ungdom driv med hærverk, og energiselskapet Tinfos AS, som eig eigedomen, er ikkje interesserte i det gamle bygget.

Krev riving

Luster kommune har lenge håpa at nokon skal vere interesserte i Harastølen, men til no har det ikkje skjedd noko. No er politikarane så leie av å vente at fleire tek til orde for at bygget rett og slett må rivast, skriv avisa.

– Eg meiner kommunen må setje i gang rivingsprosessen, noko anna løysing finst ikkje. Vi har allereie brukt nok pengar på Harastølen som det er, seier Frp-politikar Ernst Veum ifølgje Sogn Avis.

På NRK Vestlandsrevyen sist veke kunne vaktmeister og oppsynsmann på Harastølen, Kåre Egil Fuhr, vise fram eit bygg som ikkje er til å kjenne att. Bygget som i år er 110 år gamalt er no til fare for både menneske og dyr.

(Artikkelen held fram under videoen)

Video Harastølen forfell

SJÅ TV-SAKA: Gamle Luster sanatorium på Harastølen i Luster er i elending forfatning. Forfall og omfattande hærverk, gjer at det gamle tuberkulosesjukehuset er ein farleg plass å opphalde seg.

– Ingen kjem til å gjere noko

Administrerande direktør i Tinfos, Tor Syverud, sa sist veke til NRK.no at slik stoda er no byrjar tide renne ut for Harastølen. Tinfos kjøpte det i 2005 grunna fallrettar og energiutvinning, men er ikkje interesserte i sjølve bygget.

Det har også fleire politikarar i Luster merka seg.

– Det kjem aldri att noko aktivitet der og ingen kjem til å gjere noko med bygget. Det må rivast, seier varaordførar Geir Arve Sandvik frå Høgre til Sogn Avis.

Ifølgje rådmann Jarle Skartun kan kommunen krevje riving med heimel i lovverket. Sogn Avis skriv at han for å imøtekomme kravet frå politikarane no vil kontakte eigaren og varsle at kommunen førebur ei rivingssak.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.