Politiet vurderer hjelp frå Kripos

Søket etter den sakna Marita Sælen (46) i Vik i Sogn held fram både på fjorden og på land. Kvinna vart meldt sakna laurdag, men trass omfattande leiting står politiet heilt utan spor.

Leiteaksjonen i Vik

UTAN SPOR: Politiet står framleis utan spor etter den sakna Marita Sælen (46) i Vik.

Foto: Familien/Noralv Pedersen / NRK

Politiet vurderer også å be om hjelp frå Kripos.

– Det er ei vurdering som vi må ta i løpet av dagen, når vi har fått samla trådane og ser kva opplysningar vi har fått inn, seier lensmann Ove Andersen.

I løpet av føremiddagen skal politiet ha eit møte der dei skal ta stilling til om dei skal be om hjelp i etterforskinga.

– Det er då spesielt den taktiske biten, med avhøyr og analysar vi ynskjer hjelp til.

Anne Cecilie Riiber Klarholm og lensmann Ove Andersen

LEITEMANNSKAP: Frivillig Anne Cecilie Riiber Klarholm og lensmann Ove Andersen.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Utan spor

Politiet veit førebels ingenting om kva som kan ha skjedd med kvinna som har vore sakna frå Vik i Sogn sidan natt til laurdag . Gjennom helga har mange frivillige og hjelpemannskap vore med å leite.

– Vi held fram med søk både på sjøen og langs sjøkanten. Vi har og ein del område i sjølve bygda som vi ikkje har søkt, og vi utvidar også søkeområdet oppover i dalen.

Nye avhøyr

Lensmann i Vik, Ove Andersen

VURDERER Å BE OM HJELP FRÅ KRIPOS: Ove Andersen er lensmann i Vik.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Politiet har i alt avhøyrt 15 personar i samband med forsvinningssaka, og vil avhøyre fleire dersom det blir naudsynt.

– Vi held fram med avhøyr av dei som har vore ute i sentrum natt til laurdag. Fleire personar har meldt seg. Desse kjem vi til å avhøyre i løpet av dagen, seier Andersen.

Kvinna vart sist sett då ho forlèt Dampen pub saman med ein mann frå reisefølget ho var ein del.

– Han har vi kontroll på. Han har forklart at dei gjekk eit kort stykke i lag før Marita Sælen snudde og gjekk attende til Dampen pub.

Kartlegg bevegelsar

Her vart ho sist sett

SIST SETT: Her sluttar alle spor etter den sakna Marita Sælen (46).

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Politiet har framleis ikkje full oversikt over bevegelsane i sentrum då kvinna forsvann.

– Vi har danna oss ei visst bilete, men det står framleis att mykje arbeid før vi er ferdige med kartlegginga.

Blant anna ynskjer politiet å gå gjennom videoar frå overvakingskamera i sentrum.

Søk etter sakna kvinne i Vik

SØK: Leitemannskap går grundig til verks, både på land og til sjøs.

Foto: Alf Vidar Snæland / NRK

Utvidar søkeområdet

Politiet utvidar no leiteområdet på land oppover i dalen, i tillegg til at det blir starta nye søk i sjøen og langs sjøkanten, både mot Arnafjorden og ut mot Vangsnes.

– I tillegg blir det framleis søk på land i dei områda i bygda som vi ikkje har fått gjennomsøk.

Leiting i Vik

NYE SØK: Leitemannskap går for tredje gong gjennom nærområdet der Marita Sælen frå Os forsvann natt til laurdag.

Foto: Alf Vidar Snæland / NRK

Vil snu alle steinar

– Vi går no gjennom nærområde ein tredje gong, for å vere heilt sikre på at vi ikkje har oversett noko, seier Knut Mykkeltvedt som er leiar i Vik Røde Kors Hjelpekorps.

I alt 50 personar deltek i leitinga etter den sakna.

– Vi håpar framleis at vi skal finne ho i live, sjølv om det no har gått to dagar.

Knut Mykkeltvedt

ORIENTERER LEITEMANNSKAP: Knut Mykkeltvedt er leiar i Vik Røde Kors Hjelpekorps.

Foto: Noralv Pedersen / NRK
Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.