NRK Meny
Normal

Politiet har teke hovudmann som har selt narkotika til 47 personar i heile fylket

Politiet mistenker ein mann i 20-åra for å ha selt hasj og marihuana til 47 personar spreidde over heile Sogn og Fjordane.

Lensmann Jan Egil Tvinde

- OMFATTANDE SAK: Lensmann Jan Egil Tvinde fortel at politiet har avdekt sal av narkotika til 47 personar.

Foto: Stig Indrebø / NRK

Lensmann Jan Egil Tvinde i Førde og Naustdal stadfestar at politiet no har rulla opp ei større narkotikasak med forgreiningar både til Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Kundane er i alderen 16 til 45 år.

– Det er ei omfattande sak der det handlar om sal over heile fylket - for det meste brukardosar.

Tvinde meiner saka er alvorleg fordi mange av kundane er førstegongsbrukarar.

– Det mest alvorlege er at hovudmannen har selt til så mange som prøver narkotika for første gong. Det er alvorleg for desse som dristar seg til å prøve det. Vi veit at det er vegen til sterkare stoff.

– Har ikkje samarbeidd

Lensmannen seier at hovudmannen ikkje har vist særleg vilje til å hjelpe politiet med å etterforske saka.

– Han har ikkje ynskt å samarbeide med politiet, dermed har vi måtta bruke store ressursar med å få oversyn over kor stor aktiviteten hans har vore.

Den mistenkte er ikkje varetektsfengsla, og Tvinde håpar å få saka opp for retten snarast råd. Politiet har arbeidd med saka sidan i sommar, men måtte legge den bort i ein periode på grunn av andre store saker.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.