Pilotprosjekt i Høyanger

Hydro Høyanger vil starte eit pilotprosjekt i Fundo-bygget, skriv Porten.no. Der vil dei nytte det gamle utstyret, som blei brukt i felgproduksjon, til å bruke om att meir av metallet. Metallverket ventar på godkjenning frå Miljødirektoratet.