NRK Meny

Periodevise stengingar ved Hundsåna

Frå torsdag morgon til laurdag blir det redusert framkjømd og periodevis stengd ved Hundsåna på FV 609 mellom Askvoll og Førde. Det melder Vegtrafikksentralen Vest. Rutegåande trafikk og utrykkingskøyretøy kan passere. Vegen er open fram til 07:35 og etter 18:50. I tillegg blir det høve til å passere mellom 09:05-09:10, 09:55-10:00, 11:45-11:50, 13:00-13:05, 15:10-15:50, 16:40-16:45 og saman med rutegåande trafikk.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.