NRK Meny

Pengesmell for Førde kommune.

Førde kommune må betale om lag 17 millionar kroner meir i erstatning for arealet til Jon Flom, som eig ein del av jorda som skal bli Hafstad bydel. Det skriv Firda. Tingretten verdsette arealet til 476900 kroner. Rådmann i Førde, Ole John Østenstad, seier 17 millionar er langt høgare enn kommunen meiner er riktig og at dei vurderer å anke til Høgsterett.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.