NRK Meny

Pengar til skredsikring

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringa løyve 255 millionar kroner til tiltak for å førebyggje og handtere flaum- og skredrisiko. Ei førebels oversikt syner at sikringstiltak i Sogn og Fjordane vil bli prioritert i 2015, mellom anna til avslutning av tiltak i Stryn.